บริษัท ดิ วัน พอยน์ จำกัด

LA FLEURTE CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556151970
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2556 พ.ศ. (10 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/9/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 14/2 ซอยส.เกียรติชัย 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว