บริษัท เอ็กซ์เพรส ทูลส์ จำกัด

EXPRESS TOOLS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอ็กซ์เพรส ทูลส์ จำกัด (ID: 0105556142351) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/9/2556 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 189/147 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105556142351
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/9/2556 พ.ศ.
(10 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/9/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง