บริษัท เออีซี เวิลด์ เน็ต เวิร์ค จำกัด

AEC WORLD NET WORK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556142091
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2556 พ.ศ. (10 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/9/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 438/1 หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว