บริษัท โยเซะซึ เวลดิ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

YOSETSU WELDING AND DESIGN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556134544
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2556 พ.ศ. (10 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/8/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 28 ซอยฉลองกรุง 37 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น