บริษัท ดับเบิ้ลยู เอช แอล กรุ๊พ จำกัด

WHL GROUP CO., LTD.

บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยู เอช แอล กรุ๊พ จำกัด (ID: 0105556128625) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/8/2556 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 323/3 ซอยเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105556128625
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/8/2556 พ.ศ.
(10 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/8/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง