บริษัท เอบี วัน ทราเวล จำกัด

AB ONE TRAVEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556124301
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2556 พ.ศ. (10 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
6/8/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 555/57 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง