บริษัท กังวาน โกลบอลทัวร์ จำกัด

KANGWAN GLOBAL TOUR COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556121001
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
31/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31 ซอยบางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง