บริษัท ไทย สไมล์ ทราเวล กรุ๊ป จำกัด

THAI SMILE TRAVEL GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556116023
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
19/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 191 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง