บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556115787
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
19/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 24 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง