บริษัท พี.วาย.เอ.เอ็กซ์เพรส 999 จำกัด

P.Y.A.EXPRESS 999 COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556088976
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2556 พ.ศ. (11 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
4/6/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 405 ถนนศิริราษฎร์ศรัทธา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร