บริษัท เอส.บี.จี โซลูชั่น จำกัด

S.B.G. SOLUTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556021243
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2556 พ.ศ. (11 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/2/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1201/33 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง