บริษัท เอส.เอ็ม.พี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

S.M.P INTER SUPPLY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556020689
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2556 พ.ศ. (11 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/2/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 131/191 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง