บริษัท ปาล์มทู ออยล์ เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

PALM2 OIL EXPORT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556016568
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค