บริษัท ล้านช้างเอ็มไพร์ จำกัด

LANCHANG EMPIRE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ล้านช้างเอ็มไพร์ จำกัด (ID: 0105556009855) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/1/2556 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย กิจการหลักคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105556009855
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/1/2556 พ.ศ.
(11 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง