บริษัท ไฮ โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด

HIGH PROGRESS TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556009103
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
16/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/27 ซอยอ่อนนุช 74/4 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง