บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด

HMAX WIRE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556008859
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 7/4 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง