บริษัท ดับเบิ้ล เอ ออยล์ จำกัด

DOUBLE A OIL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556008824
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 5 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
16/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 144/49 หมู่ที่ 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค