บริษัท จำรูญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

JAMROON ENGINEERING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556008441
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ซอยอนามัยงามเจริญ 41 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง