บริษัท อะเวค อิเล็คทริค จำกัด

AWAKE ELECTRIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556007097
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
14/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58/422 ซอยรามคำแหง 180 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง