บริษัท ที ที เอสเทค จำกัด

T T S TECH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556006856
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/80 ซอยเพชรเกษม 116/2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง