บริษัท แอดว้านซ์ อิมพอร์ท จำกัด

ADVANCE IMPORT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556006198
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 555/146 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง