บริษัท ใจกล้า ออริจินัล ฟู้ด จำกัด

JAIKLA ORIGINAL FOOD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556006180
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
11/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 51/7 หมู่ที่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง