บริษัท ช้างทองเอราวัณ จำกัด

CHANG THONG ERAWAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556001994
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2556 พ.ศ. (11 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1414/386 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค