บริษัท ซีวิล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CIVIL TECH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ซีวิล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105555114523) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/8/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 90/4 อาคารชุดเพ็ญศิริเพลซ ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555114523
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/8/2555 พ.ศ.
(11 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/8/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง