บริษัท เมดิน่า บางกอก เฮิร์บ จำกัด

MEDINA BANGKOK HERB COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555100913
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/7/2555 พ.ศ. (11 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
11/7/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 24 ซอยประชาร่วมใจ 15 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค