บริษัท บลู เฮ้าส์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

BLUE HOUSE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท บลู เฮ้าส์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (ID: 0105555099290) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/7/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/135 ซอยเพิ่มสิน 39 (บุญธรรมอุทิศ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555099290
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/7/2555 พ.ศ.
(12 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
9/7/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

บริษัทที่คล้ายคลึง