บริษัท เดอะ สกิน แคร์ จำกัด

THE SKIN CARE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555094417
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2555 พ.ศ. (11 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/6/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4 ซอยเจริญนคร 29/2 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค