บริษัท คิง ฟาร์มา แอนด์ นิวเทรียน จำกัด

KING PHARMA & NUTRIENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555092376
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2555 พ.ศ. (11 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
26/6/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 10/2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แยก 3 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค