บริษัท แม็กซ์ซิมัส แคปปิตอล จำกัด

MAXIMUS CAPITAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แม็กซ์ซิมัส แคปปิตอล จำกัด (ID: 0105555091779) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/6/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555091779
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/6/2555 พ.ศ.
(12 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
25/6/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง