บริษัท นิว อาย จำกัด

NEW EYE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555072022
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2555 พ.ศ. (12 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
18/5/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 8/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค