บริษัท โตโย เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

TOYO MEDICAL GROUP CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555065654
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2555 พ.ศ. (12 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
4/5/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 285 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค