บริษัท บีเอ็นอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

BNR ENGINEERING COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท บีเอ็นอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ID: 0105555059140) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/4/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 102/16 หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555059140
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/4/2555 พ.ศ.
(12 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/4/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง