บริษัท เมดิ เน็ตเวิร์ค จำกัด

MEDI NETWORK CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555046358
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 396/71 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์