บริษัท เอ็ม.โอ.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด

M.O.A.TRADING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555045262
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61 ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า