บริษัท ไทยเนเชลรัลเฮิร์บ จำกัด

THAI NATURAL HERBS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555044703
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 518 , 520 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์