บริษัท ธนกรกุ้งเผา จำกัด

KTY CHEF BAKERY HOUSE CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ธนกรกุ้งเผา จำกัด (ID: 0105555037740) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/3/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1087,1089 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555037740
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/3/2555 พ.ศ.
(12 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง