บริษัท วารี เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด

VAREE HOUSES (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555037375
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 267 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า