บริษัท ไดคิ โชไค (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKI SHOKAI (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555037227
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1091/173-174 อาคารเอสกรุ๊ป ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 702 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น