บริษัท เอส แอนด์ วาย เทคนิคอล ดีไซน์ จำกัด

S & Y TECHNICAL DESIGN CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555037090
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 258 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น