บริษัท เจดีแอล เซมิคอนดักเตอซ์ จำกัด

JDL SEMICONDUCTORS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555036301
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 67/130 หมู่บ้านชวนชื่นบางเขน ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น