บริษัท จีระชัย เมทอล จำกัด

JIRACHAI METAL CO.,LTD.

บริษัท บริษัท จีระชัย เมทอล จำกัด (ID: 0105555035691) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/3/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 26 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555035691
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/3/2555 พ.ศ.
(12 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง