บริษัท ปาล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

PALM INTERNATIONAL GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555033264
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 3 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 618 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า