บริษัท เค อาร์ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

K R MEDDICAL CENTER CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เค อาร์ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (ID: 0105555033141) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/2/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 83/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555033141
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/2/2555 พ.ศ.
(12 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/2/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง