บริษัท วาย เฮิร์บ จำกัด

Y HERBS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555033124
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/2/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 91/145 แฮปปี้เพลสทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค