บริษัท ซี ฟาร์ม่า เซเว่น จำกัด

C PHARMA 7 CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ซี ฟาร์ม่า เซเว่น จำกัด (ID: 0105555031881) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/2/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15-17 ซอยตลาดศรีดินแดง ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555031881
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/2/2555 พ.ศ.
(12 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/2/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง