บริษัท วาแตล (ประเทศไทย) จำกัด

VATEL (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท วาแตล (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105555020154) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/2/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น พี 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105555020154
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/2/2555 พ.ศ.
(12 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/2/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง