บริษัท เจแปน แอร์ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

JAPAN AIR FILTER (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555011546
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2555 พ.ศ. (12 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/1/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 499/26 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน