บริษัท เพชรรุ่งเรือง ฟาร์มา จำกัด

PETCH RUNGRUANG PHARMA CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555008995
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2555 พ.ศ. (12 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/1/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 887/18 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค