บริษัท เอ็น.เอ็น.จิน. อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

N.N.JIN.INTER SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555007328
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2555 พ.ศ. (12 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/1/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 233 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน