บริษัท จูโรลา เทรดดิ้ง แอนด์ อินดัสตรีส์ จำกัด

JUROLA TRADING AND INDUSTRIES CO.,LTD.

บริษัท บริษัท จูโรลา เทรดดิ้ง แอนด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (ID: 0105554127109) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/9/2554 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 155 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105554127109
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/9/2554 พ.ศ.
(12 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/9/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง